CEL

PROJEKTU

KORZYŚCI

WSPARCIE

ZAPISZ

SIĘ

ETAPY

DZIAŁAŃ

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OFERTA

SZKOLEŃ

120 - godzinne kompleksowe szkolenie dla grafików komputerowych obejmujące grafikę rastrową, wektorową oraz warsztaty z fotografii reklamowej.  Uczestnik szkolenia pozna:

 

techniki obróbki i retuszu zdjęć,  

przygotowywanie projektów graficznych stron internetowych (layoutów),  

cięcie grafiki, wektorowe projektowanie graficzne  m.in. folderów, ulotek,  

techniki pracy w grafice wektorowej.  

 

Szkolenie uzupełnione zostało o moduł fotografii reklamowej z warsztatami fotograficznymi również w plenerze.

 

Egzaminy i certyfikacja: 

Szkolenie kończy się egzaminem Polskiego Towarzystwo Informatycznego (PTI).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje uznany w branży Certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje w zakresie przeprowadzonego szkolenia.

 

Tematyka szkolenia:

 

Obsługa programów do grafiki rastrowej – retusz i korekcja zdjęć i obrazów 

Obsługa programów do grafiki wektorowej – projektowanie ulotek, folderów 

Fotografia reklamowa – warsztaty fotograficzne 

Podstawy pracy w sieci 

 

 

1. Grafik komputerowy z elementami fotografii reklamowej