CEL

PROJEKTU

KORZYŚCI

WSPARCIE

ZAPISZ

SIĘ

ETAPY

DZIAŁAŃ

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OFERTA

SZKOLEŃ

120-godzinne kompleksowe szkolenie pracowników biurowych obejmujące zarówno obsługę najpopularniejszych programów pakietu Office, komunikację e-mail  jak i obsługę sprzętu biurowego. Szkolenie zawiera również moduł obsługi  komunikacji z Klientem (komunikacja bezpośrednia i telefoniczna) oraz pozyskiwanie Klientów.

 

Moduły tematyczne szkolenia:

 

Podstawy pracy z komputerem 

Podstawy pracy w sieci 

Bezpieczeństwo w pracy z komputerem 

Tworzenie i formatowanie dokumentów 

Obsługa arkusza kalkulacyjnego 

Tworzenie prezentacji multimedialnych 

Komunikacja elektroniczna 

Obsługa urządzeń biurowych 

Obsługa klienta przez Internet 

E-marketing, pozyskiwanie klienta 

 

Egzaminy  i certyfikacja:

 

Szkolenie kończy się egzaminem Polskiego Towarzystwo Informatycznego (PTI).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje uznany w branży Certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje w zakresie przeprowadzonego szkolenia.

Programowanie aplikacji na smartphone i system Android