CEL

PROJEKTU

KORZYŚCI

WSPARCIE

ZAPISZ

SIĘ

ETAPY

DZIAŁAŃ

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OFERTA

SZKOLEŃ

Wyznaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów  

 

Możliwość zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych – udział w bezpłatnych, certyfikowanych szkoleniach i kursach zawodowych 

 

Udział w płatnych stażach i praktykach w firmach - gratyfikacja finansowa w postaci stypendiów szkoleniowych i stypendiów stażowych 

 

Zdobycie zatrudnienia  

 

 

Korzyści z uczestnictwa w projekcie: