CEL

PROJEKTU

KORZYŚCI

WSPARCIE

ZAPISZ

SIĘ

ETAPY

DZIAŁAŃ

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OFERTA

SZKOLEŃ

Schemat uczestnictwa w projekcie

KROK 1

Kwalifikacja do projektu

KROK 2

Przygotowanie indywidualnego planu działania

KROK 5

Staże i Praktyki w firmach

KROK 4

Udział w bezpłatnych kursach

i szkoleniach zawodowych

KROK 3

Udział w 6-dniowych warsztatach pracy

KROK 6

Pośrednictwo pracy