CEL

PROJEKTU

KORZYŚCI

WSPARCIE

ZAPISZ

SIĘ

ETAPY

DZIAŁAŃ

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OFERTA

SZKOLEŃ

Czas trwania:

świadczone przez cały okres udziału uczestnika w projekcie

 

Najważniejszym zadaniem w projekcie jest pośrednictwo pracy. Celem tego działania jest aktywna pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu odpowiedniego zatrudniania.

 

Zadaniem pośredników pracy w projekcie jest aktywne poszukiwanie na lokalnym rynku odpowiednich ofert zatrudnienia i oferowaniu ich uczestnikom projektu. Pośrednicy w projekcie będą odpowiedzialni za organizację staży / praktyk, jak również za wskazywanie uczestnikowi projektu odpowiadających jego profilowi zawodowemu, ofert pracy.

 

Kluczowym założeniem dla prowadzonych w projekcie działań pośrednictwa pracy jest znalezienie odpowiedniej pracy dla wszystkich uczestników projektu.

 

 

 

KROK 6

Pośrednictwo pracy