CEL

PROJEKTU

KORZYŚCI

WSPARCIE

ZAPISZ

SIĘ

ETAPY

DZIAŁAŃ

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OFERTA

SZKOLEŃ

Czas trwania:

3 miesiące

 

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać również z płatnych staży i praktyk, które oferował będzie Organizator. Staże i praktyki w firmach pozwolą uczestnikom na wykorzystanie i sprawdzenie zdobytych kwalifikacji, jednocześnie pozwolą na praktyczne ich zastosowanie w środowisku pracy.

 

Informacje o stażach:

 

Staże w firmach trwają 3 miesiące 

 

W trakcie stażu każdy uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 997 zł za każdy miesiąc odbywania stażu 

 

Organizator stażu opłaca dodatkowo ubezpieczenia społeczne, niezbędne badania lekarskie oraz koszty dojazdu (dot. wyłącznie publicznych środków komunikacji) – uczestnik stażu nie ponosi żadnych kosztów 

KROK 5

Staże i praktyki w firmach