CEL

PROJEKTU

KORZYŚCI

WSPARCIE

ZAPISZ

SIĘ

ETAPY

DZIAŁAŃ

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OFERTA

SZKOLEŃ

Czas trwania:

120 godzin; szkolenia w 10 osobowych grupach

 

Każdy uczestnik Projektu będzie mógł skorzystać z udziału w wysokiej jakości specjalistycznych szkoleniach i kursach zawodowych. Zgodnie z potrzebami, które zostaną wskazane w Indywidualnym Planie Działania, uczestnik Projektu weźmie udział w 120 godzinnym kursie/szkoleniu dostosowanym do jego profilu zawodowego. W trakcie odbywania szkolenia każdemu uczestnikowi wypłacane jest stypendium szkoleniowe, a także pokrywane są koszty ubezpieczenia i niezbędnych badań lekarskich.

 

W ramach Projektu przygotowano następującą listę certyfikowanych kursów:

 

• Grafik komputerowy

• Pracownik administracyjno-biurowy

• Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

• Kucharz malej gastronomii

• Sprzątanie obiektów wielkopowierzchniowych

• Pracownik gastronomii - barman

• Opiekun osób starszych

 

Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikowanych

W projekcie istnieje możliwość skierowania uczestnika na inny kurs/szkolenie, który będzie zbieżny ze zdiagnozowanymi potrzebami w zakresie kwalifikacji zawodowych.

KROK 4

Udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach zawodowych

Dodatkowo otrzymanie stypendium szkoleniowego