CEL

PROJEKTU

KORZYŚCI

WSPARCIE

ZAPISZ

SIĘ

ETAPY

DZIAŁAŃ

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OFERTA

SZKOLEŃ

Czas trwania:

48 godzin; warsztaty w 10 osobowych grupach

 

Każdy uczestnik Projektu, po stworzeniu Indywidualnego Planu Działania, weźmie udział

w profesjonalnych 48 godzinnych warsztatach pracy.

 

Celem warsztatu jest:

o przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej 

o stworzenie dokumentacji aplikacyjnej – CV, listu motywacyjnego 

o doskonalenie umiejętności interpersonalnych  

o budowanie automotywacji  

o opanowanie technik radzenia sobie ze stresem 

o wykształcenie umiejętności dot. przełamywania barier komunikacyjnych 

o poznanie kluczowych zasad dot. spotkania rekrutacyjnego – zachowanie, ubiór 

o zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – symulacje rozmów kwalifikacyjnych 

 

Warsztaty prowadzone będą w grupach 10 osobowych w miejscach dogodnych dla uczestników Projektu. Warsztaty skupiony zostanie na ćwiczeniu praktycznych umiejętności i opanowaniu najważniejszych  technik komunikacji i zachowania się w trakcie spotkań rekrutacyjnych.

KROK 3

Udział w 6-dniowych warsztatach pracy