CEL

PROJEKTU

KORZYŚCI

WSPARCIE

ZAPISZ

SIĘ

ETAPY

DZIAŁAŃ

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OFERTA

SZKOLEŃ

Czas trwania:

5 godzin na każdego uczestnika

 

Po zakwalifikowaniu się do Projektu, każdemu uczestnikowi - w ramach indywidualnych konsultacji/spotkań z ekspertami ds. doradztwa zawodowego, zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania (IPD). Wspólnie z ekspertem każdy uczestnik projektu stworzy własną, indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego, której wdrażanie rozpocznie na kolejnych etapach udziału w Projekcie.

 

W Planie Działania wskazane zostaną również niezbędne szkolenia/kursy, które uczestnik powinien odbyć, aby zwiększyć swoją szansę na zdobycie zatrudnienie.

KROK 2

Przygotowanie indywidualnego planu działania