CEL

PROJEKTU

KORZYŚCI

WSPARCIE

ZAPISZ

SIĘ

ETAPY

DZIAŁAŃ

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OFERTA

SZKOLEŃ

KROK 1

Kwalifikacja do projektu

Czas trwania:

1 godzina na każdego uczestnika

 

Z każdym uczestnikiem, który zgłosi się do udziału w Projekcie zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna, w trakcie której ocenione zostanie spełnienie kryteriów formalnych uczestnictwa, omówiona zostanie szczegółowo oferta Projektu, jak również oceniony zostanie poziom motywacji uczestnika do udziału w całej ścieżce świadczeń zaplanowanej w Projekcie.

 

 

UWAGA

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły na terenie województwa małopolskiego, w okresie 01.05.2016r. - 31.03.2018r.