CEL

PROJEKTU

KORZYŚCI

WSPARCIE

ZAPISZ

SIĘ

ETAPY

DZIAŁAŃ

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OFERTA

SZKOLEŃ

Jesteś młody?

Szukasz pracy?

Zgłoś się

do projektu

Mój zawód, moja przyszłość,

mój Sukces

projekt dotyczy również osób niepełnosprawnych